Bezemín, okr. Tachov, Plzeňský kraj

Raně středověké hradiště a mohylník

(8.–9. století)

Val hradiště zevnitř areálu.

Val hradiště zevnitř areálu.

Foto J. Mařík, 2013.

Raně středověké hradiště u Bezemína tvořilo celek s blízkým mohylovým pohřebištěm, později bylo vybudováno hradiště i na protilehlém vrchu Šipíně. Dvoudílné hradiště v poloze Švédské šance opevňoval příkop a dřevohlinitá hradba s čelní kamennou plentou. V jižní části opevněného areálu jsou patrné stopy po bráně. Přepálené kameny, nalezené při archeologickém výzkumu opevnění v 50. letech, jsou dokladem požáru, který patrně část hradby zničil. Na nedalekém mohylovém pohřebišti se dochovalo více než 40 mohyl ve čtyřech skupinách. Mohylové náspy byly navršeny z kamenů a některé obsahovaly také vnitřní dřevěnou konstrukci (tzv. dům mrtvých), která byla jako obydlí zemřelého symbolicky spálena spolu s ostatky během pohřebních obřadů. V Čechách ojedinělá je tzv. hromadná mohyla, která vznikla postupným spojením několika mohylových náspů.

Literatura: Kudrnáč 1951; Trnka 2006.

Navigační bod: N 49°51'17.49", E 13°01'43.44" (vstup do hradiště od východu).

Vysvětlivky k mapám: A – přerušení hradby a příkopu v místě brány; B – fragment opevnění; C – akropole; D – tzv. hromadná mohyla z několika náspů; E – dvě nepravidelné řady 14 mohyl; F – skupina 12 mohyl; G – skupina sedmi mohyl u křižovatky lesních cest; H–J – druhotná přerušení valu; 1–33 – mohyly. Mapové značky viz sekci Ke stažení.