Bělčice, okr. Strakonice, Jihočeský kraj

Čtyřúhelníkové valy doby laténské

(200 př. Kr. až přelom letopočtu)

Pohled na valy od jihovýchodu na jaře.

Pohled na valy od jihovýchodu na jaře.

Foto A. Danielisová, 2014.

Čtyřúhelníkové valy (tzv. Viereckschanze) mladší a pozdní doby laténské pravděpodobně sloužily jako sídlo místní elity, jejíž postavení mohlo souviset s rýžováním a zpracováním zlata na blízkých zlatonosných tocích (např. Závišínském potoce). Vazba čtyřúhelníkových valů na oblasti získávání zlata je doložena i u jiných lokalit tohoto typu. V Bělčicích se dochovala především západní a jižní strana valů s hrotitým příkopem, ostatní objekty jsou viditelné jen na leteckých snímcích pomocí tzv. porostových příznaků. Nedaleko od Viereckschanze objevil archeologický výzkum sídliště stejného období.

Literatura: Waldhauser – Fröhlich 1992; Michálek 1999a.

Navigační bod: N 49°30'14.43", E 13°51'13.23" (vstup ze severní strany).

Vysvětlivky k mapám: A – archeologická sonda v místě valu; B – sonda v místě příkopu. Mapové značky viz sekci Ke stažení.