Albrechtice u Sušice, okr. Klatovy, Plzeňský kraj

Pravěké hradiště Sedlo

(600 př. Kr. až přelom letopočtu, příležitostně i později)

Pohled z hradiště Sedlo na jihozápad přes kamenné valy.

Pohled z hradiště Sedlo na jihozápad přes kamenné valy.

Foto Z. Kačerová, 2014.

Pravěké hradiště Sedlo je datováno do doby halštatské a laténské. Sloužilo pravděpodobně jako útočiště pro okolní obyvatelstvo, příp. jako sídlo vyšší společenské vrstvy, jejíž postavení mohlo souviset s rýžováním zlata na řece Otavě. Dominantní krajinná poloha, v níž se hradiště nachází, nabízí rozhled do širokého okolí. V pozdějších obdobích proto vrchol fungoval jako strážní či hlídkový bod. Opevnění hradiště tvořil val z kamenů, hlíny a dřeva, který propojoval přírodní skalní útvary. Na nejvyšším bodě původní akropole dnes stojí rozhledna.

Literatura: Dubský 1933, 1949; Beneš A. 1980; Zavřel 2000; Waldhauser 2001; Chytráček – Metlička 2004.

Navigační bod: N 49°11'21.99", E 13°34'19.26" (vstup od východu); N 49°11'29.31", E 13°34'00.77" (vstup od západu).

Vysvětlivky k mapám: A – brána A; B – brána B; C – přerušení valu novodobou cestou; D – „bastiony“, pravděpodobně pouze konstrukce napojení valu na skálu; E – vnitřní val; F – akropole; G – tzv. sluj (skalisko na akropoli). Mapové značky viz sekci Ke stažení.