Žeranovice, okr. Kroměříž, Zlínský kraj

Tvrziště Hrádek

(13.–15. století)

Pohled ze sídelní plošiny na příkop a vnější val.

Pohled ze sídelní plošiny na příkop a vnější val.

Foto J. Dúbravčík, 2015.

Tvrziště Hrádek je nevelkým, ale dobře zachovalým a v terénu výrazně zřetelným torzem opevněného feudálního sídla, na kterém byla archeologickým výzkumem doložena existence srubové stavby s kamennými základy. V písemných pramenech je tvrz nepřímo uváděna k r. 1293 a v r. 1509 již zřejmě přestala plnit funkci panského sídla a byla opuštěná. Hrádek je znám již od 19. století, sondáž na něm byla prováděna ale až v 90. letech 20. století. Zjištěna byla kamenná podezdívka, což dokládá existenci srubové stavby. Výrazné relikty tvrze leží na jižním svahu kopce Hrádek a tvoří je pahorek přibližně čtvercového tvaru se zaoblenými rohy s maximálními rozměry 36 x 36 m. Obytné jádro obklopuje příkop, široký 20–25 m, který z vnější strany doplňuje nevysoký val. Příkop je dnes nejširší na jižní straně, kde dosahuje hloubky 5 m. Podle pověsti vedla z Hrádku podzemní chodba na hrad Lukov.

Literatura: Stuchlík 1971; Nekuda – Unger 1981; Plaček 2001.

Navigační bod: N 49°16‘59.98“, E 17°37‘02.24‘‘.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Sto zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska – Žeranovice
Stuchlík, S. 1971: Středověká tvrz v Rackové, Vlastivědný věstník moravský 23, 107–108.pdf