Zálezly u Čkyně, okr. Prachatice, Jihočeský kraj

Pravěké hradiště Věnec

(650–400 př. Kr.)

Přírodní skalky propojené kamennou hradbou.

Přírodní skalky propojené kamennou hradbou.

Foto Z. Kačerová, 2014.

Hradiště Věnec pochází z pozdní doby halštatské až časné doby laténské. Bylo vybudováno svébytnou opevňovací technikou, která spočívala v propojení kamenných valů s přírodními skalními bloky; podobné konstrukce známe i z blízkých hradišť Sedlo u Albrechtic a Obří Hrad u Studence. Obvodové hradby daly hradišti i jeho pojmenování. Kvůli malému množství nálezů je Věnec považován spíše za příležitostné útočiště či shromaždiště okolních obyvatel nežli trvalé sídlo. Pocházejí odtud pouze ojedinělé zlomky keramiky a drobné kovové předměty, na hradišti nebyly objeveny žádné doklady staveb.

Literatura: Dubský 1949; Beneš J. 1994; Čtverák a kol. 2003; Kuna a kol. 2004; Slabina 2005.

Navigační bod: N 49°05'55.77", E 13°52'14.55" (rozcestník „Pravěké hradiště Věnec“ na východě lokality).

Vysvětlivky k mapám: A – tzv. Vyhlídka či Velký kámen, přírodní skalní bašta; B – akropole; C – val; D – zdvojená část vnějšího opevnění; E – původní vstup na akropoli; F – pramen obložený kameny. Mapové značky viz sekci Ke stažení.