Záhořice, okr. Karlovy Vary, Karlovarský kraj

Pravěké hradiště Vladař

(500 př. Kr. až přelom letopočtu aj.)

Hradiště Vladař.

Hradiště Vladař.

Foto J. Marounek, 2011.

Hradiště Vladař na monumentální stolové hoře představovalo na přelomu doby halštatské a laténské jedno z nejvýznamnějších center v Čechách, mohutností svého opevnění srovnatelné pouze s hradištěm na Závisti u Zbraslavi (viz lokalitu Lhota u Dolních Břežan). Hradiště Vladař o rozloze 115 ha rozčlenily mohutné kamenné hradby a příkopy na akropoli a čtyři předhradí. Kolem roku 200 př. Kr. bylo z velké části opuštěno a snížila se i hustota osídlení okolní krajiny. Unikátní výsledky přinesl archeologický výzkum dvou zamokřených ploch – cisterny na akropoli hradiště a napajedla na jednom z předhradí. Zajímavé byly jak samotné dřevěné konstrukce objektů, tak vrstvy sedimentů, které obsahovaly zbytky pěstovaných plodin a rostlinných pylů, vykreslujících charakter okolní krajiny. V r. 1421 se na hoře ubránila husitská vojska pod vedením Jana Žižky plzeňskému landfrýdu.

Literatura: Chytráček a kol. 2010, 2012.

Navigační bod: N 50°04'28.42", E 13°12'28.15" (vstup od jihu); N 50°04'51.23", E 13°13'05.09" (vstup od východu); N 50°04'53.41", E 13°11'54.40" (vstup od západu).

Vysvětlivky k mapám: A – hlavní klešťovitá brána na akropoli; B–C, E–G, K – brány; D – řez valem; H – rašelinné jezírko, původní cisterna; J – napajedlo; I–IV – předhradí. Mapové značky viz sekci Ke stažení.