Vlastislav, okr. Litoměřice, Ústecký kraj

Raně středověké hradiště

(9.–10. století)

Pohled z areálu hradiště na linie valů, v pozadí vrchy Českého středohoří.

Pohled z areálu hradiště na linie valů, v pozadí vrchy Českého středohoří.

Foto J. Marounek, 2008.

Raně středověké hradiště Vlastislav popisuje Kosmova kronika jako sídlo bájného luckého knížete Vlastislava. I když byla lokalita osídlena již ve druhé polovině 9. století, opevněný areál zde vznikl až v průběhu století následujícího. Hradiště bylo patrně založeno jako součást linie opevněných sídel na středním a dolním toku Ohře, namířené proti Sasku či konkurenčním knížatům v Pobělí, kolem hradiště v Zabrušanech. Od 10. století chránila hradiště dřevohlinitá hradba s čelní kamennou plentou a další valy rozdělily i jeho vnitřní plochu. Archeologické výzkumy ukázaly, že nejvýznamnější částí hradiště nebyla jeho akropole, jak je tomu běžně, nýbrž vnější část (předhradí), kde se nacházela největší koncentrace obydlí i dalších nálezů. Objeveny zde byly jak zahloubené, tak nadzemní stavby. Unikátem je nález čepu z kované brány, která stála na jihovýchodě areálu. Hradiště zaniklo na počátku 11. století.

Literatura: Váňa 1968.

Navigační bod: N 50°29'52.11", E 13°57'14.89" (vstup od jihu); N 50°30'00.22", E 13°57'12.96" (vstup od severu).

Vysvětlivky k mapám: A – vnější část hradiště, pravděpodobná akropole; B – střední část hradiště; C – vnitřní část hradiště; D – prostor původní kované brány. Mapové značky viz sekci Ke stažení.