Vesec u Sobotky, okr. Jičín, Královéhradecký kraj

Pravěké a raně středověké hradiště Poráň a pravěká obřadní jeskyně

(300 př. Kr. až přelom letopočtu, 8.–9. století)

Val a příkop na východní straně hradiště.

Val a příkop na východní straně hradiště.

Foto J. Marounek, 2012.

Hradiště Poráň se nachází v malebné krajině Českého ráje, která nabízí mimořádnou koncentraci přírodních i kulturních památek. Hradiště bylo osídleno už v době bronzové, ale jeho opevnění vzniklo pravděpodobně až v 8. století, kdy lokalita představovala jedno z center oblasti tradičně spojované s „kmenem“ Charvátů. Osídlení zde pokračovalo až do 12. století, ale od 10. století hradiště nejspíše ztratilo centrální význam. Na jeho východní straně je v terénu patrný značně erodovaný val s příkopem, další dva příkopy byly zachyceny na leteckých snímcích. Ostatní strany ostrožny jsou chráněny kolmými skalními stěnami, členěnými řadou štěrbin, které umožňovaly nepozorovaný přístup na vrchol. V jedné z nich je vidět několik vytesaných schodů. Na severním okraji ostrožny byla nedávno objevena dutina, označovaná jako Knobloch-Skálova jeskyně. Za úzkým vchodem se dutina rozšiřuje do skalního prostoru, v němž se v okolí velkého balvanu našly zlomky laténských nádob a vrstva s uhlíky. Prostor je interpretován jako obřadní jeskyně.

Literatura: Waldhauser 2006, 2012a.

Navigační bod: N 50°28'47.21", E 15°07'41.88" (přístup k úžlabině na hradiště); N 50°28'47.83", E 15°08'02.73" (vstup na hradiště od východu).

Vysvětlivky k mapám: A – val; B–D – příkopy; E – průchod mezi valem a skálou; 1–19 – úžlabiny ve skalách. Mapové značky viz sekci Ke stažení.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Archeologický atlas Čech – Vesec u Sobotky