Vedrovice, okr. Znojmo, Jihomoravský kraj

Pravěký areál Široká u lesa

(5700–5000 př. Kr.)

Letecký snímek odkryté části rondelu náležicího kultuře s moravskou malovanou keramikou, pohled od jihozápadu.

Letecký snímek odkryté části rondelu náležicího kultuře s moravskou malovanou keramikou, pohled od jihozápadu.

Foto J. Kovárník, 90. léta 20. století.

Pravěký areál ve Vedrovicích je rozsáhlým a archeologicky systematicky prozkoumaným nalezištěm z mladší doby kamenné, jehož význam přesahuje hranice regionu. Skládá se z ohrazeného sídliště, pohřebiště a kultovního areálu. První objevy zde byly učiněny již v 19. století, systematicky byl areál zkoumán ve druhé polovině 20. století. Rozkládá se v tratích Široká u lesa a Za Dvorem, celá plocha činí 14 ha. Ze starší fáze kultury s lineární keramikou pochází desítka tzv. dlouhých domů, stavební jámy a četné pece na vypalování keramiky. V následující fázi bylo téměř celé sídliště ohrazeno příkopem s dvěma zjištěnými vstupy. Navazující výzkume zjistil, že šlo o rondel se čtyřmi vstupy, jižně od něj byl objeven další ohrazený útvar – tzv. rondeloid. Severně od sídelního areálu bylo prozkoumáno pohřebiště s počtem 96 kostrových hrobů, jenž jej řadí k největším ve střední Evropě. Areál dnes není v terénu rozpoznatelný a představu o něm si lze udělat pouze z vizualizace v mapě.

Literatura: Podborský a kol. 1993; 1999; Sklenář – Sklenářová – Slabina 2002.

Navigační bod: N 49°00‘58.06“, E 16°22‘6.53“.

Vysvětlivky k mapám: A – ohrazená plocha sídliště; B – brána v jihozápadní části areálu; C – brána v jihovýchodním rohu opevnění; D – příkop; E – rondeloid; F – pohřebiště. Mapové značky viz sekci Ke stažení.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Sto zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska – Vedrovice