Tetín u Berouna, okr. Beroun, Středočeský kraj

Jeskyně Koda

(pravěk až novověk)

Vchod do jeskyně Koda.

Vchod do jeskyně Koda.

Foto Z. Kačerová, 2013.

Jeskyně byly v Čechách osidlovány hlavně v paleolitu a mezolitu, ale k sídlení i kultovním účelům se využívaly i v obdobích mladších. Ještě v novověku sloužily často jako nouzová obydlí, stáje, útočiště v době ohrožení či místa pro uschování cenností. V Českém krasu se nachází přes 600 jeskyní a asi ze 70 z nich pocházejí archeologické nálezy. Koda je jednou z nejlépe přístupných, a proto také nejnavštěvovanějších skalních prostor Českého krasu. Jako první ji zkoumal archeolog J. Axamit ve 20. letech 20. století; postupně zde bylo objeveno množství nálezů od pravěku až do novověku. Nejvíce jich pochází z neolitu a eneolitu, zajímavý je také objev keramiky ze severoitalské alpské oblasti z přelomu starší a střední doby bronzové.

Literatura: Fridrich – Sklenář 1976; Vencl 1978; Sklenář – Matoušek 1994; Matoušek a kol. 2005; Peša 2006.

Navigační bod: N 49°55'42.50", E 14°07'12.66" (u jeskyně Koda).

Vysvětlivky k mapám: Mapové značky viz sekci Ke stažení.