Sudice u Boskovic, okr. Blansko, Jihomoravský kraj

Hradisko Na Vejštici – výšinná opevněná lokalita jevišovické kultury

(3100–2800 př. Kr.)

Panoramatický snímek lokality, zachycující průběh příkopu a akropoli hradiska „Na Vejštici“, pohled od severu.

Panoramatický snímek lokality, zachycující průběh příkopu a akropoli hradiska „Na Vejštici“, pohled od severu.

Foto B. Tesařová, 2021.

Výšinná opevněná lokalita „Na Vejštici“ se nachází asi 2,3 km jihovýchodně od středu obce Sudice v Adamovské vrchovině, na ostrožně oválného půdorysu o rozměrech 50 x 120 m. Svah je skloněn k jihu a k západu směrem k bezejmenné vodoteči, na severní straně jsou v terénu dobře patrné relikty fortifikace – příkopu a valu. Hradišti byla věnována pozornost archeologů od 20. let 20. stol., kdy na něm Karel Snětina spolu s Jaroslavem Böhmem provedli první výzkumy. Hradisko bylo už tehdy zalesněno, což znemožnilo intenzivní archeologické práce a odkryvy plošného charakteru. Ve výkopech mezi stromy byly objeveny stopy osídlení z období kultury s moravskou malovanou keramikou (neolit) a zejména materiál kultury jevišovické (eneolit), do jevišovické kultury je datováno také opevnění lokality. Mezi jinými artefakty bylo nalezeno také několik desítek závaží, dokládajících textilní výrobu v období eneolitu.

Literatura: Böhm – Snětina 1934–1935; Jarůšková – Štrof 2014.

Navigační bod: N 49°30'44.483", E 16°40'50.155" (na cestě k hradišti).