Suchdol v Moravském krasu, okr. Blansko, Jihomoravský kraj

Kateřinská jeskyně

(paleolit, neolit, eneolit, doba halštatská, středověk)

Portál Kateřinské jeskyně, v jehož sedimentech byly učiněny archeologické nálezy.

Portál Kateřinské jeskyně, v jehož sedimentech byly učiněny archeologické nálezy.

Foto P. Zajíček, 2015.

Kateřinská jeskyně se nachází v jižní části Suchého žlebu. Její výrazný portálový vchod leží poměrně nízko nad úrovní žlebu a je orientovaný směrem k jihozápadu. Osídlení jeskyně bylo lokalizováno především u vstupní její části, kde byly rozpoznány nálezy z období mladého paleolitu (magdalénien), staršího a mladšího neolitu (kultura s lineární keramikou a lengyelká kultura), eneolitu (kultura nálevkovitých pohárů), starší doby železné (tj. doby halštatské: horákovská kultura) a středověku. Nejvýznamnějším objevem jsou uhlíkové kresby v Ledové chodbě, jejichž stáří bylo v r. 2019 určeno radiouhlíkovou metodou na přibližně 6200 let (spadají tedy do období neolitu). Jde o dosud nejstarší zjištěné uhlíkové stopy v jeskyních na území České republiky. Kromě Ledové chodby stojí za zmínku i hlavní dóm, který je třetí největší krasovou prostorou u nás. Díky vynikající akustice jsou v něm často pořádány koncerty.

Literatura: Svoboda 2002.

Navigační bod: N 49°21'38.522", E 16°42'36.903".

Vysvětlivky k mapám: Mapové značky viz sekci Ke stažení.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Svoboda, J. (ed.) 2002: Prehistorické jeskyně. Katalogy, dokumenty, studie. Dolnověstonické studie 7/2002. Brno.