Stradonice u Nižboru, okr. Beroun, Středočeský kraj

Pravěké hradiště – oppidum doby laténské

(150–50 př. Kr.)

Panoramatický pohled na oppidum.

Panoramatický pohled na oppidum.

Foto A. Danielisová, 2014.

Stradonice jsou největším, nejbohatším a nejdříve známým oppidem doby laténské v Čechách. Nejdůležitější archeologické objevy zde byly učiněny již na konci 19. století, kdy bylo oppidum rabováno místními obyvateli a hledači pokladů, kteří prodávali kovové nálezy sběratelům starožitností a kosti z pravěkých kulturních vrstev do cukrovaru na výrobu tzv. kostního uhlí. Areál, který se skládá z vnitřního hradiště s akropolí a předhradí, dosahuje rozlohy přes 90 ha a obepínaly ho dřevohlinité hradby s čelní kamennou plentou. Pozdější výzkumy zachytily doklady dvorců s hospodářskými i obytnými budovami, na nichž byla mj. provozována specializovaná výroba. Zástavba se koncentrovala především podél hlavní komunikace, která vedla od zdvojené brány A směrem na akropoli.

Literatura: Píč 1903; Rybová – Drda 1994; Drda – Rybová 1997, 1998; Waldhauser 2001; Hlava

Navigační bod: N 49°59'48.16", E 14°00'46.18" (před branou D); N 49°59'27.89", E 14°00'34.94" (před branou A2).

Vysvětlivky k mapám: A1, A2, B–D – brány; E – nejvýraznější část opevnění, zvaná „vysoká mez“; X – možná další brána. Mapové značky viz sekci Ke stažení.