Štěměchy, okr. Třebíč, Kraj Vysočina

Zaniklá středověká ves Dašovice s tvrzí

(14.–16. století)

Celkový pohled na tvrziště od jihu.

Celkový pohled na tvrziště od jihu.

Foto P. Macků, 2015.

Zaniklá středověká ves Dašovice a intaktně dochované tvrziště je příkladem komplexu sídla drobného feudála s hospodářským zázemím. Nejstarší písemná zmínka o vsi pochází z roku 1353, jako výslovně pustá je ves uváděna v roce 1504. Ze vsi se do dnešní dnů nedochovalo mnoho stop, v terénu lze spatřit pouze jámy různých velikostí. Půdorysně tyto pozůstatky po nadzemních stavbách vytvářejí čočkovitou náves se studnou uprostřed. V Dašově dodnes stojí (po mladších úpravách) dva vodní mlýny. Severozápadní okraj vsi uzavírala tvrz, po níž se v terénu dosud nacházejí výrazné stopy. Tvoří ji pravoúhlá plošina, která je obklopena příkopem obehnaným kruhovým valem. Areál tvrziště je zarostlý křovinami a mladými stromky. Na vrchu Mařenka je postavena stejnojmenná rozhledna, z níž se nabízí výhled přes celou plochu zaniklé vsi.

Literatura: Dvorský 1906, Nekuda 1961; Nekuda – Unger 1981, Nekuda – Felgenhauer – Schmidt 2006.

Navigační bod: N 49°10‘22.99“, E 15°41‘43.86“ (tvrz).

Vysvětlivky k mapám: A – vesnice; B – tvrz; C – rozhledna; D – vodní mlýny v Dašově. Mapové značky viz sekci Ke stažení.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Sto zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska – Štěměchy