Skřipel, okr. Beroun, Středočeský kraj

Čtyřúhelníkové valy doby laténské

(300–50 př. Kr.)

Západní strana ohrazení s pravděpodobným původním vstupem.

Západní strana ohrazení s pravděpodobným původním vstupem.

Foto A. Danielisová, 2013.

Čtyřúhelníkové valy doby laténské u Skřiple jsou nejlépe dochovanou památkou typu Viereckschanze v České republice. Ohrazení, které je dodnes až 12 m široké a 3 m vysoké, popsal již na konci 19. století archeolog B. Jelínek. Ten si také povšiml, že část areálu je podmáčená a interpretoval kruhový útvar v jihovýchodním rohu areálu jako studnu, která představuje typickou součást podobných lokalit v zahraničí. Čtyřúhelníkové valy jsou většinou považovány za sídla společenské elity, jež mohla spravovat okolní ložiska zlata. S tím může souviset i fakt, že nedaleko areálu (v Osově) byl objeven depot zlatých keltských mincí, tzv. duhovek.

Literatura: Čermák 1872; Jelínek 1879; Jansová 1968.

Navigační bod: N 49°50'11.92", E 14°04'36.20" (vstup do areálu).