Skřinářov, okr. Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina

Středověké tvrziště Rohy

(14.–15. století)

Pohled na jihozápadní stranu tvrziště přes vodní příkop.

Pohled na jihozápadní stranu tvrziště přes vodní příkop.

Foto P. Macků, 2015.

Středověké tvrziště poblíž zaniklé vsi Rohy je unikátním dokladem tvrziště dochovaného téměř v neporušeném stavu, s dodnes funkčním vodním příkopem. Vznik tvrziště lze klást do druhé poloviny 14. stol., jeho zánik pak do širšího časového úseku mezi konec 14. století a dobu husitských válek. Objeveno bylo teprve r. 1999. Tvrziště lze označit jako tzv. motte (věžovitou tvrz na umělém pahorku s příkopem). Půdorysně jde o téměř pravidelný čtverec obklopený příkopem a nevelkým valem. Příkop je po všech stranách dlouhý 9–10 m a tvoří čtvercový rám kolem pahorku. Na jižní, východní a severní straně se v příkopu drží voda, která je sváděna do potoka zahloubenou stružkou. Samotný pahorek je vysoký 2,8–3,5 m a lze na něm dodnes vidět amatérskou sondu o rozměrech 2 x 3 m a hloubce 1 m, která částečně narušuje kulturní vrstvu. Vlivem eroze se sonda bohužel nadále rozšiřuje, a pahorek tak podléhá destrukci.

Literatura: Cendelín 2000a; Plaček 2001.

Navigační bod: N 49°21‘59.00“, E 16°10‘36.44“.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Sto zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska – Skřinářov