Senorady, okr. Brno-venkov, Jihomoravský kraj

Pozůstatky středověkého hrádku Šance

(pravděpodobně 14. století až počátek 15. století)

Výrazné terénní pozůstatky hrádku, obklopené příkopem a valem.

Výrazné terénní pozůstatky hrádku, obklopené příkopem a valem.

Foto A. Knechtová, 2015.

Pozůstatky středověkého hrádku Šance jsou dokladem plně archeologizovaného areálu tvořícího výrazný krajinný prvek a dosud nepoškozeného většími vnějšími zásahy. Jde o dvojdílný hrádek, který je poprvé zmiňován k r. 1398. Koncem 15. století ztratil význam a zanikl. Ruina se skládá se ze dvou pahorků, které jsou obklopeny zřetelně modelovaným příkopem a valem. Východní část hrádku má téměř kruhový či čtvercový tvar, větší, západní část má tvar oválný. Povrch obou pahorků je plně skryt v terénu a neukazuje žádné prvky zdiva. Ve stěnách amatérských výkopů byla zachycena mazanice, což by mohlo evokovat spíše dřevěné konstrukce staveb. Obě části hrádku, včetně opevnění jižního svahu, jsou dnes zatravněny, západní svah a severní část je převážně zalesněna.

Literatura: Nekuda – Unger 1981; Plaček 2001.

Navigační bod: N 49°07‘33.50“, E 16°14‘26.72“ (vstup z ulice U Staré brány).

Vysvětlivky k mapám: A – příkop; B – val; C – menší pahorek ve východní části hrádku; D – větší pahorek v západní části hrádku; E – relikt vnějšího příkopu. Mapové značky viz sekci Ke stažení.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Sto zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska – Senorady