Rejkovice, okr. Příbram, Středočeský kraj

Pravěké hradiště Plešivec

(1300–800 př. Kr.)

Celkový pohled na vrch Plešivec od Hostomic.

Celkový pohled na vrch Plešivec od Hostomic.

Foto J. Marounek, 2008.

Hradiště Plešivec je situováno na jednom z dominantních vrcholů středních Brd. Skládá se z akropole a předhradí, které jsou dodnes opevněny až 10 m širokým kamenným valem, pozůstatkem hradby. Umístění hradiště mimo běžné osídlení a velké množství depotů bronzových předmětů z opevněné plochy i jejího okolí naznačují, že mohlo jít o posvátný okrsek, využívaný především v mladší a pozdní době bronzové. Při archeologických výzkumech zde byly odkryty také pece na slévání bronzu a další doklady metalurgické výroby, která měla v době bronzové nejen praktický, ale snad též rituální význam. Tradici posvátného místa naznačují i nálezy z jiných období, např. depoty z doby laténské a z raného středověku nebo ojedinělé nálezy doby kamenné, opět bez souvislosti s běžným osídlením.

Literatura: Jelínek 1896; Motyková 1992; Čtverák a kol. 2003; Cílek a kol. 2005; Křivánek – Kuna 2006.

Navigační bod: N 49°48'18.51", E 13°59'35.87" (vstup od jihu); N 49°48'53.82", E 13°59'44.55" (vstup od severu).

Vysvětlivky k mapám: A – tzv. Stará vrata, místo původního vstupu s nálezy několika depotů; B – vstup na akropoli; C – okraj akropole s výhledem do údolí; D – poloha Zahrada, spojení vnějšího a vnitřního valu; E – proražení valu novodobou cestou; F – tzv. Krkavčí skála, přirozené přerušení valu skalami; G – zaniklá středověká ves Mořina. Mapové značky viz sekci Ke stažení.