Rančířov, okr. Jihlava, Kraj Vysočina

Těžební a důlní areál u Rančířova

(13.–18. století)

Obval na rančířovském couku.

Obval na rančířovském couku.

Foto P. Macků, 2015.

Těžební a důlní areál u Rančířova je součástí pozůstatků po těžební a důlní činnosti v širokém okolí Jihlavska. Byly to právě tyto činnosti, které na přelomu 30. a 40. let 13. století způsobily rychlý ekonomický vzestup města Jihlavy a jeho širšího okolí. Starohorské pásmo dosahovalo délky přes 8 km a dnes je historicky i archeologicky velmi dobře poznáno. Rancířovský couk na něj volně navazoval. Nachází se v prostoru dvou zalesněných vrcholů, z obou stran obtékaných potoky Okrouhlíkem a bezejmenným přítokem. Rudní žílu u potoka Okrouhlíka dokládají četné pozůstatky po důlních dílech, tvořené zaniklými šachtami s okolními obvaly. Jde o zahloubené jámy obehnané vykopanou zeminou (hlušinou). Pozůstatky jsou nejlépe patrné na pomyslné čáře mezi vrcholy kopců.

Literatura: Křesadlo 1992; Franc 1993; Hrubý a kol. 2006; Vosáhlo 2011a, 2011b, 2011c.

Navigační bod: N 49°21‘43.68“, E 15°33‘39.59“ (plocha mezi dvěma částmi lokality).

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Sto zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska – Rančířov