Pozořice, okr. Brno-venkov, Jihomoravský kraj

Vápenické a cihlářské pece

(konec 13. století až 14. století)

Výrobní objekt.

Výrobní objekt.

Foto P. Kos, 2014.

Vápenické a cihlářské pece na předsunutém předpolí hradu Vildenberk patří k významným pozůstatkům výrobní činnosti charakteristickým pro lesní krajinu. Hrad je poprvé zmiňován r. 1318 a jeho zánik můžeme klást na přelom 14. a 15. století. Dispozičně se dělí na „zadní hrad", předhradí a přilehlé předpolí, které jsou od sebe odděleny mohutnými šíjovými příkopy přecházejícími do okružního příkopu, kolem kterého obíhá val. Pyrotechnologické objekty, související s výrobou pálených cihel a vápna, zachytil v r. 2013 archeologický výzkum severovýchodně od hradu. Na základě terénních reliktů lze původní rozměry obdélného peciště dvou objektů odhadnout na 6 x 3 m, oválného objektu na 3 x 4 m. Na výrobu vápna byly k pecím dováženy kvalitní vápence z nedalekých Hostěnic či Mokré.

Literatura: Holub – Merta – Zůbek 2005; Klenovský 2010; Kovář a kol. 2013; Kos 2015b, v tisku.

Navigační bod: N 49°13‘29.55“, E 16°49‘02.19“ (vstup od jihovýchodu).

Vysvětlivky k mapám: 1 – tři výrobní objekty; 2 – jámové lomy/cisterny; 3 – žlábek; A – zadní hrad; B – předhradí; C – přilehlé předpolí; D – předsunuté předpolí. Mapové značky viz sekci Ke stažení.