Mirkovice, okr. Český Krumlov, Jihočeský kraj

Středověký areál dobývání zlata

(12.–14. století)

Západní část areálu se stopami středověké těžby.

Západní část areálu se stopami středověké těžby.

Foto J. Mařík, 2014.

Jižně od dnešní obce Mirkovice, v povodí Jíleckého potoka, bylo na ploše asi 200 x 200 m identifikováno rozsáhlé pole se stopami po tzv. mělkém dobývání zlata – haldami hlušiny, rýžovnickými sejpy, zářezy po těžbě a tzv. hraničními kameny s vyrytými křížky, které ohraničovaly jednotlivá dobývací pole. Zatímco archeologie neposkytuje žádné přímé opory pro datování dobývacích aktivit, zmiňují je písemné prameny ze 14. století. Zdá se, že hornictví lze v tomto regionu spojovat především se šlechtickým rodem Vítkovců a jejich následovníků Rožmberků, na jejichž zámku v Českém Krumlově bylo nalezeno zařízení na zpracování rudy.

Literatura: Michálek – Zavřel 1996; Ernée a kol. 2014.

Navigační bod: N 48°48'30.78", E 14°23'36.09" (počátek řady hraničních kamenů).

Vysvětlivky k mapám: A – terénní hrana, na níž probíhala těžba; B – plocha s haldami hlušiny (sejpy); C – druhá terénní hrana, vyznačená kameny; D – zářezy po těžbě rudy; E – sejpy; F – úvozové cesty či pozůstatky vodních kanálů. Mapové značky viz sekci Ke stažení.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Archeologický atlas Čech – Mirkovice
Ernée, M. a kol. 2014: Raná exploatace exogenních akumulací zlata na Českokrumlovsku, Acta rerumnaturalium 16, 85–108.