Malšice, okr. Tábor, Jihočeský kraj

Zřícenina středověkého hradu Příběnice

(13.–15. století)

Torzo osmibokého bergfritu v čele hradního jádra.

Torzo osmibokého bergfritu v čele hradního jádra.

Foto Z. Kačerová, 2014.

Středověký hrad Příběnice představuje rozsáhlý komplex tvořený hradním jádrem s přilehlým předhradím, hospodářským dvorem a sídelní aglomerací, tzv. latránem. Hrad vznikl v první polovině 13. století jako nejnáročnější stavební podnik rodu Vítkovců a brzy byl mostem propojen s protilehlým hradem Příběničky, s nímž sdílel i hospodářské zázemí. Za Rožmberků zde fungovalo prominentní vězení, v němž byl držen např. král Václav IV. a později husitští kněží. Snad ve snaze o osvobození kněze Václava Korandy byly Příběnice v r. 1420 obléhány a nakonec dobyty Táborskými. Po této události byly hrad i celá aglomerace r. 1437 zbořeny. Dodnes se na hradě zachovalo zdivo palácového komplexu, okrouhlé útočištné věže, čtyřhranné věže i další zástavby. Od svého předpolí byly Příběnice odděleny mohutnými příkopy, za nimiž jsou dochovány pozůstatky nedokončených obléhacích prací z doby husitské.

Literatura: Menclová 1972a; Sedláček 1996; Durdík – Sušický 2002; Durdík 2009; Hložek 2011.

Navigační bod: N 49°23'33.28", E 14°33'40.31" (střed hradu).

Vysvětlivky k mapám: A – jádro hradu; B – předhradí; C – latrán; D – pozůstatky obléhacích prací; E – příkop mezi jádrem a předhradím; F – příkop mezi předhradím a předpolím hradu; G – lesní pěšina z latránu na hrad; H – útočištná věž; I – dvorek; J – palácový komplex; K – čtverhranná věž; L – koridor mezi prvním nádvořím a palácem; M – opevnění latránu (dochováno v různé podobě na více místech); N – parkán se dvěma baštovitými objekty; O – násep přes příkop; Q – přístupová cesta ke druhému příkopu a do jádra hradu; R – přístupová cesta do latránu; S – místo první brány; T – pozůstatky zástavby latránu; U – opěra mostu; V – obléhací fortifikace; X – úvozové cesty; Y – zaniklý hospodářský dvůr. Mapové značky viz sekci Ke stažení.