Ludéřov, okr. Olomouc, Olomoucký kraj

Polní opevnění Švédské šance u Ludéřova

(1. polovina 17. století)

Letecký pohled na Švédské šance od severu.

Letecký pohled na Švédské šance od severu.

Foto M. Kalábek.

Třebaže je někdy lokalita Švédské šance u Ludéřova interpretována jako tzv. Viereckschanze (ohrazený areál z doby laténské), jde s největší pravděpodobností o pozůstatky polního opevnění z třicetileté války a poměrně dobře zachovalý doklad novověkého válčení v regionu. Nedaleko Švédských šancí leží další polní opevnění, přičemž stav zachování a znaky vojenských redut jsou v obou areálech podobné. Opevnění u Ludéřova tvoří val, převyšující vnitřní plochu o 1 až 2 m a obehnaný hrotitým příkopem, jehož dno se nachází v hloubce 3 až 4 m pod korunou valu. Novodobí obdivovatelé keltské kultury a zastánci pravěkého původu objektu vztyčili v areálu kamenný blok (menhir), jinak je plocha porostlá jehličnatým lesem a místy křovím.

Literatura: Čižmář 1973, 1991; Bolina – Šlézar 2006; Cendelín 2007; Martínek a kol. 2013.

Navigační bod: N 49°34‘58.95“, E 17°02‘27.52“.

Vysvětlivky k mapám: A – val; B – příkop; C – středověké úvozy. Mapové značky viz sekci Ke stažení.