Líšnice u Mohelnice, okr. Šumperk, Olomoucký kraj

Komunikace Moravská Třebová–Mohelnice a okolí

(raný a vrcholný středověk)

Hrad Líšnice, pohled na jádro od východu.

Hrad Líšnice, pohled na jádro od východu.

Foto P. Šlézar.

Komunikační koridor Moravská Třebová–Mohelnice se skládá ze zaniklých úvozů – reliktů dálkové cesty z období středověku. První zmínka o Moravskotřebovsku se vztahuje k r. 1234. Boreš z Reisenburka, který měl tuto oblast v emfyteutickém pronájmu, založil ve 2. pol. 13. století opevněné městečko Radkov s hrádkem, který přežil až do 14. století. K ochraně jedné z větví stezky z Moravskotřebovska na Loštice vznikl ve 13. století také hrad Líšnice, jež byl opuštěn až v pol. 15. století. Z městečka Radkov a jeho opevnění je dodnes v terénu patrný mohutný, až 30 m široký příkop, vylámaný ve skále, relikty zahloubených obydlí, ruiny hradeb a systémy úvozů, které někdy tvoří svazky až 40 úvozových linií. Z líšnického hradu se zachovaly zbytky hradního jádra, vstupní věže a taktéž mohutný, až 17 m široký příkop.

Literatura: Nekuda – Unger 1981; Plaček 2001; Bolina – Němcová – Šlézar 2008; Martínek a kol. 2013; www_Líšnice u Mohelnice.

Navigační bod: N 49°44‘49.81“, E 16°44‘06.24“ (Radkov).

Vysvětlivky k mapám: A – relikty městečka a opevnění Radkova; B, D, E – systémy úvozů; C – Líšnický hrad; F – brod.
LLS snímky: C – Líšnický hrad; D – Podhrádek; E – systém úvozů; F – mlýn a ukončení úvozů. Mapové značky viz sekci Ke stažení.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Sto zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska – Líšnice u Mohelnice