Líšná u Zbiroha, okr. Rokycany, Plzeňský kraj

Zaniklý středověký hrad Řebřík

(13.–16. století)

Hradní areál od jihovýchodu.

Hradní areál od jihovýchodu.

Foto Z. Kačerová, 2014.

Hrad Řebřík vznikl na počátku 14. století a již na konci 15. století začal chátrat. Definitivně zanikl pravděpodobně spolu s nedalekou stejnojmennou vsí na počátku 16. století. Hrad se skládal z hradního jádra, jemuž dominoval trojdílný palác, a dvou předhradí, oddělených od jádra mohutnými příkopy. Ves Řebřík v podhradí dnes připomíná jen kostel sv. Petra a Pavla asi z poloviny 14. století a několik nejasných objektů západně a severozápadně od hradu. Zajímavější jsou pozůstatky hospodářského zázemí hradu, které tvořil hospodářský dvůr, jámový lom, rybník a spojující komunikace, patrné v podobě úvozů.

Literatura: Durdík 1977; Durdík – Frolík 1982; Sedláček 1995; Hnízdilová 2006; Durdík – Sušický 2005.

Navigační bod: N 49°53'30.22", E 13°47'03.78" (vstup z předhradí).

Vysvětlivky k mapám: A – jádro hradu; B – druhé předhradí; C – první předhradí; D – novověká zvonice; E – pozůstatek lehčího objektu; F – terénní hrana; G – palác; H – terénní hrana, pozůstatek hradby či brány; I – studna; J – pozůstatky zaniklé vsi; K – zaniklý hospodářský dvůr; L – rybník; M – jámový lom; N – úvozové cesty; O – ojedinělé zahloubené objekty; P – kostel sv. Petra a Pavla; Q – příkop; R – čtvercový objekt patřící ke vsi. Mapové značky viz sekci Ke stažení.