Libomyšl, okr. Beroun, Středočeský kraj

Tvrziště Hrádek u Libomyšle

(14.–17. století)

Pahorek s tvrzištěm Hrádek od jihozápadu.

Pahorek s tvrzištěm Hrádek od jihozápadu.

Foto Z. Kačerová, 2013.

Tvrz Hrádek u Libomyšle se sousední vesnicí byly založeny nejspíše v první polovině 14. století. Jako první majitel vsi je uváděn Oldřich z Libomyšle, který snad užíval tvrz jako své sídlo. V průběhu 15. století tvrz pravděpodobně zanikla a šlechtické sídlo se přesunulo k poplužnímu dvoru na návsi. Možná však tvrz plnila rezidenční funkci až do 16. století; později ji nahradila dnes již rovněž zaniklá zvonice. Návrší, na kterém tvrziště stojí, bylo dlouho považováno za obří pravěkou mohylu. Spíše se ale zdá, že přírodní pahorek nechal stavitel středověké tvrze dosypat o několik metrů, aby zvýšil její obranyschopnost a zlepšil rozhled do okolní krajiny. Historie vrchu tak dokládá složitý vývoj a kontinuitu kulturní krajiny i obtížnost interpretace některých jejích výrazných prvků.

Literatura: Jelínek 1878; Maličký 1954, 87; Sedláček 1995, 214–216; Kolektiv 2000, 397–398;

Navigační bod: N 49°52'14.27", E 14°00'09.00" (vstup na vrchol).

Vysvětlivky k mapám: A – val mezi přirozenou a dosypanou částí vrchu; B – příkop; C – plochý terénní stupeň; D – vstup na tvrziště; E – jámový lom. Mapové značky viz sekci Ke stažení.