Libochovany, okr. Litoměřice, Ústecký kraj

Pravěké hradiště Hrádek/Tříkřížový vrch

(datace opevnění nejistá – 1500 př. Kr. až přelom letopočtu, raný středověk)

Pohled na Tříkřížový vrch s akropolí z druhého břehu Labe.

Pohled na Tříkřížový vrch s akropolí z druhého břehu Labe.

Foto A. Danielisová, 2013.

Hradiště u Libochovan je situováno v dominantní poloze nad řekou Labe, v místech obchodních cest procházejících tzv. Českou branou (Porta Bohemica). Akropole se rozkládala na Tříkřížovém vrchu, kde od novověku stojí trojice křížů – kalvárie. Větší část hradiště leží na vedlejším kopci Hrádek, od akropole odděleném strží. Jeho opevnění, skládající se z dvojice výrazných valů a příkopů, není přesně datováno, ale prostor byl využíván jak v pravěku, tak v raném středověku. Z koryta Labe pod hradištěm pochází kolekce zbraní (zejména mečů) z doby bronzové, které byly do řeky uloženy pravděpodobně jako obětiny. V 9. století měla lokalita patřit k bájnému území kmene Lučanů a někdy je spojována s hradištěm Canburg, na něž táhl podle písemných pramenů r. 805 franský král Karel Mladší.

Literatura: Vocel 1868; Kern 1925; Zápotocký 1965, 1974; Čtverák a kol. 2003.

Navigační bod: N 50°32'52.43", E 14°03'04.59" (přístup od řeky); N 50°33'05.15", E 14°03'00.37" (přístup od severu).