Lhota u Dolních Břežan, okr. Praha-západ, Středočeský kraj

Hradiště doby bronzové až laténské – oppidum Závist

(600–50 př. Kr. a další období)

Relikty hlavní klešťovité brány.

Relikty hlavní klešťovité brány.

Foto A. Danielisová, 2014.

Pravěké hradiště Závist je díky dlouhodobým archeologickým výzkumům naším nejznámějším oppidem – hradištěm doby laténské, tradičně spojovaným s keltským osídlením. Prvního vrcholu svého významu dosáhlo hradiště v mladší době halštatské a časné době laténské, kdy bylo jedním z nejdůležitějších center české kotliny, s kontakty do západní Evropy, Itálie a Řecka. V této době stály na akropoli stavby, které archeologové interpretují jako nejstarší kamennou architekturu v Čechách. V polovině 2. století př. Kr. pak vzniklo oppidum, které se všemi předhradími a podhradím zahrnovalo plochu skoro 200 ha. Dnes jsou v terénu patrné pozůstatky jeho valů, reliktů dřevohlinité hradby, s četnými branami, většinou tzv. klešťovitého typu.

Literatura: Motyková a kol. 1977, 1982, 1984, 1990; Drda – Rybová 1992, 1993, 1997, 2001.

Navigační bod: N 49°58'18.58", E 14°23'59.61" (vstup od Zbraslavi); N 49°57'44.39", E 14°24'57.36" (vstup od Lhoty); N 49°57'25.68", E 14°23'48.42" (vstup od Jarova).

Vysvětlivky k mapám: A – brána A; D – hlavní klešťovitá brána D; H – terénní hrana, původní první linie opevnění; R – novověká reduta; X – akropole. Mapové značky viz sekci Ke stažení.