Lelekovice, okr. Brno-venkov, Jihomoravský kraj

Středověký hrad Lelekovice

(okolo poloviny 14. století až počátek 15. století)

Prezentované hradební zdivo s věží.

Prezentované hradební zdivo s věží.

Foto A. Knechtová, 2015.

Středověký hrad Lelekovice je dokladem systematicky zkoumaného zaniklého hradu. První písemné zmínky o něm pocházejí z pol. 14. stol. a na poč. 15. stol. se již jeví jako pustý. Archeologický výzkum, který hrad prozkoumal téměř celý, probíhal v letech 1984–1990. Během něj se podařilo zachytit také stopy osídlení z 11. stol. a dobře doložit postupný vývoj hradu, který měl v první etapě podobu oválného hradního jádra obehnaného kamennou hradbou (dnes zachovanou na jižní a jihovýchodní straně), s věží s průjezdnou bránou. Na severozápadě se při plášťové zdi nacházel čtyřprostorový palác. Později byl hrad rozdělen na tři části patřící různým majitelům. Hrad leží na trase naučné stezky „Krajem říčky Ponávky“, v území chráněném jako přírodní rezervace.

Literatura: Unger 1990, 1991, 1998, 1999, 2006; Samek 1999; Plaček 2001.

Navigační bod: N 49°17‘27.77“, E 16°34‘46.82“ (vstup z ulice Poňava).

Vysvětlivky k mapám: 1 – kostel sv. Filipa a Jakuba; 2 – hrad; 3 – předhradí; A – kamenná hradba; B – hranolová věž; C – čtyřprostorový palác; D – sídlo v místě předhradí. Mapové značky viz sekci Ke stažení.