Kralice nad Oslavou, okr. Třebíč, Kraj Vysočina

Pozůstatky tvrze Jednoty bratrské

(první polovina 14. století až první polovina 17. století)

Celkový pohled na tvrz.

Celkový pohled na tvrz.

Foto A. Knechtová, 2015.

Pozůstatky tvrze Jednoty bratrské jsou dokladem konzervace, rekonstrukce a prezentace zaniklých stavebních objektů a společně s Památníkem Bible kralické tvoří významnou středověkou památku. Kamenná tvrz i kostel sv. Martina vznikli pravděpodobně v 1. pol. 14. stol. V 2. pol. 16. stol. byla tvrz dána k dispozici Jednotě bratrské a tehdy se sídlo stalo kulturním střediskem a v tiskárně byla kromě dalších knih vytištěna i šestidílná česky psaná Bible kralická. Zánik areálu se spojuje s obdobím třicetileté války. Výzkumy, které zde probíhaly v 2. pol. 20. stol., neprokázaly v úplnosti rozlohu celého areálu, ani přesnou rekonstrukci tvrze v jejích fázích. Renesanční přestavby proběhly někdy ve 40. letech 16. stol. Unikátní jsou nálezy typografických artefaktů. Dnes je v sousedství tvrze Památník Bible kralické, ve kterém je možno shlédnout vznik, vývoj a činnost bratrské tiskárny, nálezy z archeologických výzkumů či výstavu J. A. Komenského.

Literatura: Kouřilová 1977; Nekuda – Unger 1981; Samek 1999; Plaček 2001; Měchurová 2003; Plaček 2010.

Navigační bod: N 49°12‘00.50“, E 16°12‘06.59“ (tvrz).

Vysvětlivky k mapám: A - patrová stavba; B - příkop; C - renesanční přestavba; D - klesající chodba; E - pilíře; F - sklep; G - gotická studna. Mapové značky viz sekci Ke stažení.