Kozojedy, okr. Rakovník, Středočeský kraj

Vrchnostenský dvůr Rychvald

(14.–15. století)

Trojdílný dům ve dvoře od západu.

Trojdílný dům ve dvoře od západu.

Foto Z. Kačerová, 2013.

Vrchnostenský dvůr Rychvald je typickým příkladem venkovských staveb vrcholného a pozdního středověku. Budování hospodářských dvorů souviselo s emancipací šlechty a další vrchnosti a zvyšujícími se nároky na ekonomické zázemí jejich sídel. V případě Rychvaldu byl dvůr, který fungoval jako hospodářské centrum širšího okolí, obhospodařován drobnými zemany pravděpodobně pro klášter klarisek v Panenském Týnci. Součástí pozůstatků dvora jsou kromě obvodových zdí také trojdílný dům s polozahloubenou komorou, lehčí hospodářské stavby a další obytné budovy severně od dvora. Směrem na západ stál samostatně menší dvorek s mohutnou zděnou stavbou, asi špýcharem k uskladnění úrody.

Literatura: Kypta a kol. 2012.

Navigační bod: N 50°14'33.02", E 13°49'22.30" (dvůr Rychvald).

Vysvětlivky k mapám: A – plocha dvora s destrukcí obvodové zdi; B – cesta (vznikla po zániku dvora); C – pozůstatky trojdílného domu; D – hospodářská budova s cisternou či hnojištěm; E – pozůstatky špýcharu; F – kupovitý objekt nejasné funkce; G – pramen; 1 – pozůstatky trojdílného domu ve dvoře; 2 – pozůstatky hospodářské zástavby dvora. Mapové značky viz sekci Ke stažení.