Ježkovice na Moravě, okr. Vyškov, Jihomoravský kraj

Pravěké hradiště Černov

(2. polovina 5. století až počátek 4. století př. Kr.)

Hradiště Černov od jihu.

Hradiště Černov od jihu.

Foto Z. Baarová, 2003.

Pravěké hradiště Černov patří k nejstarším lokalitám s „keltským“ osídlením a zároveň je jediným hradištěm tohoto období na Moravě, které bylo archeologicky zkoumáno. Objeveno bylo v 90. letech 19. stol. a jeho časové zařazení do časné doby laténské podložily nálezy depotů složených z železných řemeslnických a zemědělských nástrojů. Opevnění tvořila hlinitoštěrková hradba s kamenným náspem. Zánik života na hradišti je kladen do souvislosti s požárem; areál později využívalo raně středověké obyvatelstvo. Hradiště oválného půdorysu o rozloze 9,3 ha leží na zalesněné ostrožně a dělí se na akropoli a předhradí. V terénu je doposud patrná čtyřnásobná fortifikace, sestávající z valů a příkopů.

Literatura: Podborský 1993; Sklenář – Sklenářová – Slabina 2002; Čižmář 2004; Čižmářová 2004.

Navigační bod: N 49°18‘07.04“, E 16°52‘02.95“.

Vysvětlivky k mapám: A – první část vnějšího opevněného předhradí; B – druhá část vnějšího opevněného předhradí; C – první linie opevnění centrální části hradiště; D – vnitřní opevnění; E – destrukce hradby; F – plošina/možná přístupová komunikace. Mapové značky viz sekci Ke stažení.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Sto zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska – Ježkovice na Moravě