Jedovnice, okr. Blansko, Jihomoravský kraj

Zaniklá středověká vesnice Bystřec

(polovina 13. století až počátek 15. století)

Prezentace základů usedlosti č. X.

Prezentace základů usedlosti č. X.

Foto R. Stránská, 2015.

Zaniklá středověká ves Bystřec je unikátní rozsahem provedeného archeologického výzkumu, který patří k největším tohoto typu ve střední Evropě. Osada byla založena v souvislosti s kolonizací ve 13. stol. a zanikla požárem na poč. 15. stol. Vesnice se typově řadí k dlouhým lesním lánovým vsím a rozprostírá se na ploše 600 x 200 m. Systematický archeologický výzkum (od r. 1975) doložil 19 usedlostí, skládajících se ze staveb kůlové i srubové konstrukce, celokamenných komor a přístřešků lehké dřevěné konstrukce. Dnes jsou na jižním okraji areálu umístěny informační tabule a základové zdivo prezentující půdorys trojdílného domu s velkou kamennou komorou. Na jihovýchodním okraji vsi jsou k vidění základy největší usedlosti s unikátním nálezem studny.

Literatura: Černý 1992, Belcredi 2006a.

Navigační bod: N 49°19‘22.39“, E 16°47‘57.54“.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Sto zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska – Jedovnice