Hosov, okr. Jihlava, Kraj Vysočina

Zaniklá středověká ves Bradlo

(13. století až druhá polovina 15. století)

Terénní pozůstatky po dolování stříbrné rudy.

Terénní pozůstatky po dolování stříbrné rudy.

Foto P. Macků, 2015.

Zaniklá středověká ves Bradlo s pozůstatky po dolování stříbra v okolí je poprvé zmiňována v r. 1226 a zanikla pravděpodobně někdy ve 2. pol. 15. stol. z neznámých příčin. Domy byly orientovány štítem do návsi a stály především na jižní straně vodoteče. V zázemí vsi se nacházejí pozůstatky vodních nádrží, úvozů, plužin a stopy po dolování stříbra. Dnes leží zbytky vsi v lese na ploše asi 200 x 100 m, destrukce staveb se v terénu projevují drobnými vyvýšeninami. Areál je bohužel silně poškozován lesními pracemi a hledači pokladů.

Literatura: Nekuda 1961; Bláha 1968; Měřínský 1976.

Navigační bod: N 49°23‘13.07“, E 15°30‘22.68“ (jihozápadní okraj vsi).

Vysvětlivky k mapám: 1 – destrukce staveb; 2 – detektorářské výkopy a narušení základových konstrukcí domů; 3 – těžba stromů a narušené středověké vrstvy/zdivo; 4 – vývrat stromu odhalující středověké vrstvy; 5 – stopy po důlní činnosti/obvaly. Mapové značky viz sekci Ke stažení.