Chvalčov, okr. Kroměříž, Zlínský kraj

Pravěké hradiště a keltské oppidum Hostýn

(1300–50 př. Kr.)

Pohled na jižní část hradiště.

Pohled na jižní část hradiště.

Foto P. Vachůt, 2007.

Pravěké hradiště a keltské oppidum Hostýn je situované ve strategické poloze jako centrum dálkového obchodu na jantarové stezce. První zmínka o něm pochází z roku 1672, archeologické výzkumy na něm započaly v poslední čtvrtině 19. stol. a nárazově pokračují až do dnešních dnů. Výzkumy doložily složitý vývoj areálu. Vznikl v době bronzové, využíván byl dále v době halštatské, v době laténské bylo na jeho místě založen oppidum a sporadicky se areál využíval v době raného středověku. Od 17. stol. je Hostýn poutním místem, což dnes dokládá stavba barokního kostela na zatravněné ploše akropole. Hradiště o rozloze cca 20 ha je oválného půdorysu. Dnes může návštěvník spatřit v terénu mohutný sytém opevnění – 4 m vysoký obvodový val (na JZ, kde dosahuje až 8 m, se nachází původní vstup do hradiště – klešťovitá brána) a před ním probíhající příkop.

Literatura: Sklenář – Sklenářová – Slabina 2002; Čižmář 2004; Čižmářová 2004; Parma 2012.

Navigační bod: N 49°22‘48.57“, E 17°42‘06.45“ (rozhledna na severovýchodním okraji hradiště).

Vysvětlivky k mapám: A – vnitřní plocha hradiště a barokní poutní kostel; B – obvodový val; C – příkop; D – klešťovitá brána „Slavkovská". Mapové značky viz sekci Ke stažení.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Sto zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska – Chvalčov