Chloumek u Mladé Boleslavi, okr. Mladá Boleslav, Středočeský kraj

Raně středověké hradiště

(8.–10. století)

Čelní val hradiště.

Čelní val hradiště.

Foto J. Marounek, 2007.

Raně středověké hradiště severně od Chloumku u Mladé Boleslavi je situováno v dominantní krajinné poloze na hřbetu Chlum, odkud se nabízí unikátní rozhled na významné vrcholy středních a severních Čech. Hradiště vzniklo již v 8. století a zaniklo snad v první polovině 10. století v souvislosti s rozpínáním přemyslovské knížecí moci ze středních Čech, pravděpodobně za Boleslava I. Dodnes je v terénu dochováno opevnění v podobě širokého příkopu a mimořádně mohutného valu, který je pozůstatkem někdejší hradby.

Literatura: Píč 1908; Čtverák a kol. 2003.

Navigační bod: N 50°23'22.53", E 14°55'46.58" (informační tabule u lokality).

Vysvětlivky k mapám: A – val; B – příkop; C – terasová hrana naznačující původní hradbu; D – předhradí?; E – val; F – úvozová cesta; G – vyvýšená plocha s koncentrací archeologických nálezů, pravděpodobné místo zástavby. Mapové značky viz sekci Ke stažení.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Archeologický atlas Čech – Chloumek u Mladé Boleslavi
Píč, J. L. 1908: Z výzkumu našich hradišť, Památky archeologické, 520–533.