České Lhotice, okr. Chrudim, Pardubický kraj

Hradiště – oppidum doby laténské

(150–50 př. Kr.)

Jižní část opevnění od východu.

Jižní část opevnění od východu.

Foto J. Marounek, 2008.

České Lhotice jsou jediným „keltským“ hradištěm, tzv. oppidem, ve východních Čechách. Oppidum bylo, jako většina podobných lokalit, zkoumáno už od 19. století, i když rozsáhlejšího archeologického výzkumu se dočkalo až v 70. a 80. letech 20. století. Byly zde nalezeny doklady specializované výroby (kovářství) i importované a luxusní předměty, které svědčí o přítomnosti společenské elity. Hradiště tvořilo pravděpodobně spojnici mezi oppidem Závist ve středních Čechách (viz lokalitu Lhota u Dolních Břežan) a Starým Hradiskem na Moravě. Za zcela ojedinělou byla dlouho považována dobře dochovaná trojitá linie opevnění mezi akropolí a předhradím; dnes však již víme, že podobná opevnění měla i další oppida, u nichž se však nezachovala vždy tak dobře, jako v případě Českých Lhotic.

Literatura: Lüssner 1857; Šnajdr 1911; Waldhauser 2001; Danielisová – Mangel 2008; Danielisová 2010.

Navigační bod: N 49°51'21.29", E 15°47'00.58" (vstup u brány A).

Vysvětlivky k mapám: A – hlavní klešťovitá brána; B–D – brány; E – úprava terénu do horizontálních teras; F – archeologické sondy přes trojité opevnění akropole; G – příkop vylámaný do skály. Mapové značky viz sekci Ke stažení.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Archeologický atlas Čech – České Lhotice