Brníčko u Zábřeha, okr. Šumperk, Olomoucký kraj

Středověký hrad Brníčko

(první polovina 14. století až počátek 16. století)

Pohled na jádro hradu z předhradí.

Pohled na jádro hradu z předhradí.

Foto H. Dehnerová, 2015.

Zaniklý středověký hrad s dochovanými zděnými konstrukcemi. Hrad vznikl v 1. polovině 14. stol. a na konci tohoto století přešel do rukou markraběte Jošta, který jej předal Bernardu ze Schätzendorfu. Po husitských válkách připadl Janu Tunklovi, který si jej zvolil jako své rodové sídlo. Na konci existence hradu jej vlastnil Ladislav z Boskovic; r. 1513 byl hrad již označen jako pustý. V l. 2010–2011 proběhla konzervace hradní zříceniny a první archeologický výzkum. Brníčko je hrad s plášťovou konstrukcí, obehnaný příkopem a valem. Druhý, vnější příkop odděluje od předhradí bolverk, na který navazuje vnější val.

Literatura: Hosák 1972; Unger 1980; Plaček 2001; Vrla 2007; Halama 2011; Štáblová 2011; Novosadová 2013.

Navigační bod: N 49°53‘41.97“, E 16°58‘21.67“.

Vysvětlivky k mapám: A, L – příkop; B, C – valy; D – trojprostorový palác; E – suterénní prostor; F, H, N – pilíře; G – parkánová hradba; I – předhradí; J – příkop; K – bolverk; M – příjezdová cesta. Mapové značky viz sekci Ke stažení.