Boseň, okr. Mladá Boleslav, Středočeský kraj

Středověký hrad Valečov s přilehlou sídelní aglomerací

(14.–19. století)

Hrad Valečov od jihozápadu.

Hrad Valečov od jihozápadu.

Foto Z. Kačerová, 2014.

Středověký hrad Valečov se dvěma předhradními a zaniklým skalním městečkem, zvaným Valečovské světničky, je jedním z nejrozsáhlejších skalních hradů v Čechách. Založili jej páni z Valečova ve 14. století. Za dobu své existence byl několikrát popleněn (např. během husitských válek a křižáckých výprav) a zanikl během 17. století. Skalní městečko bylo na počátku 15. století také vypleněno; po obnově jej až do počátku 17. století využívali příslušníci Jednoty bratrské. Až do 19. století pak bylo obýváno tzv. skaláky. V terénu nejlépe zachován je skalní útvar s relikty dvou paláců a prostory městečka vytesané do skály.

Literatura: Chotěbor 1980, 1986; Sedláček 1997a; Gabriel a kol. 2007; Podroužek – Gabriel 2007; Durdík 2009.

Navigační bod: N 50°30'39.35", E 15°01'31.90" (vstup od severozápadu).

Vysvětlivky k mapám: A – hrad; B – dvě předhradí; C – skalní městečko; D – prostřední skalní útvar s hradními paláci; E – tzv. starý palác; F – tzv. nový (kamenný) palác; G–H – prostory vylámané do skalních žeber; J – skalní stěny se zajištěnými průrvami, chránící městečko; K – obvodové opevnění skalního městečka; L – pozůstatky zástavby 16. století mimo původní opevněnou plochu městečka; M – pozůstatky domů z 19. století; N – šíjový příkop mezi hradem a městečkem. Mapové značky viz sekci Ke stažení.