Bílovice, okr. Prostějov, Olomoucký kraj

Pravěké hradiště Hrad u Bílovic

(3700–3200 př. Kr.)

Val a vnitřní příkop, pohled od jihozápadu.

Val a vnitřní příkop, pohled od jihozápadu.

Foto P. Šlézar.

Pravěký opevněný areál ve strategické poloze na ostrožně nad řekou Romží. Na lokalitě je zachován mohutný val a dva příkopy. Podle výsledků archeologického výzkumu spadá opevnění do období středního eneolitu, lokalita však byla využívána i v dalších pravěkých obdobích.

Literatura: Houdek 1884; Čižmář 2004; Šmíd 2010.

Navigační bod: N 49°31'36.91", E 16°59'21.92" (vrchol kopce, kóta 338).

Vysvětlivky k mapám: A – val; B – vnitřní příkop; C – vnější příkop; D – potenciální vstup do areálu. Mapové značky viz sekci Ke stažení.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Sto zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska – Bílovice