Bechyňská Smoleč, okr. Tábor, Jihočeský kraj

Raně středověké mohylové pohřebiště

(8.–9. století)

Východní okraj lokality, narušený těžbou.

Východní okraj lokality, narušený těžbou.

Foto J. Mařík, 2014.

Přestože byl raně středověký mohylník u Bechyňské Smolče zkoumán již od počátku 20. století, jeho původní rozsah není znám. Poslední archeologický průzkum zde odhalil 55 mohyl, které jsou uspořádány do čtyř nepravidelných řad orientovaných východozápadním směrem. Mohylové náspy z navršených místních materiálů (hlína promíšená s pískem a zpevněná pískovcovými kameny) dosahují výšky přibližně 1 m a mají zpravidla kruhový tvar o průměru od 6 do 9 m. U přibližně poloviny mohyl se navíc dochovaly mělké obvodové žlábky.

Literatura: Maxová – Menšík 2011.

Navigační bod: N 49°19'09.06", E 14°33'52.37" (křižovatka lesních cest u lokality).

Vysvětlivky k mapám: A – novověká těžební jáma, která poškodila mohylník; 1–55 – mohyly. Mapové značky viz sekci Ke stažení.