Adamov, okr. Blansko, Jihomoravský kraj

Středověký a novověký hutnický areál

(pravěk, středověk, novověk a industriální období)

Vysoká pec Františka.

Vysoká pec Františka.

Foto K. Sklenář, 2013

Rozsáhlý areál s dlouhou tradicí řemeslné a průmyslové výroby, vycházející zejména ze zpracování železné rudy, která byla v okolí těžena. Z blízké jeskyně Býčí skála jsou známy nálezy kovářského náčiní z 5. století př. Kr. a archeologické výzkumy v okolí zachytily i železářské pece z raného středověku (7.–12. stol.). Šlo o šachtové pece vyhřívané dřevěným uhlím. V areálu jsou zachovány pozůstatky raně novověkého hamru (tzv. Althamr) a objekty související s tzv. Starou hutí (též Huť Františka) z 18.–19. století (dřevouhelná železářská pec, hamr, sklárna, prachárna a další). Areál je chráněn jako památková rezervace a v jedné z budov se nachází expozice dějin železářství Technického muzea v Brně.

Literatura: Slavík 1902; Kreps – Merta 1972; Naučná stezka Josefovské údolí 1978; Souchopová a kol. 2002; Merta 2009; Štěpán 2009.

Navigační bod: N 49°18'23.46", E 16°40'39.95".

Vysvětlivky k mapám: A – areál Staré huti; B – tzv. Althamr; C – sklárna; D – prachové mlýny; E – Býčí skála. Mapové značky viz sekci Ke stažení.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Sto zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska – Adamov