Tišnov, okr. Brno-venkov, Jihomoravský kraj

Pozůstatky šibenice

(17.–18. století)

Ochráněné základy šibenice (před záměrem jejich prezentace) s vyhlídkou.

Ochráněné základy šibenice (před záměrem jejich prezentace) s vyhlídkou.

Foto A. Knechtová, 2015.

Archeologicky zkoumané základy šibenice u Tišnova jsou dokladem výkonu hrdelního práva. Tišnov se uvádí r. 1240 jako trhová ves, přičemž brněnská městská rada, jako nadřízený orgán, rozhodovala o formě potrestání odsouzeného a tišnovský soud rozsudek realizoval. Jako nástroje k výkonu hrdelního práva byly používány pranýř na tehdejším Horním náměstí, stínadlo za Humpolkou a šibenice na holém návrší Klucaniny; ta fungovala jistě od konce 16. stol. do r. 1754. Archeologickým výzkumem zde byly odhaleny základy lichoběžníkovitého tvaru o délce stran přes 5 m, které byly v rozích zesílené, což zřejmě souviselo se sloupy, na které byla položena břevna. Kamenné zdivo bylo zachováno do výšky až 50 cm nad podloží. Výzkum zde zachytil i pohřby popravených osob, podle antropologického rozboru patří minimálně 13 jedincům.

Literatura: Doležel a kol. 2013; Pěnička 2014; Unger 2014; Divíšek a kol. 2015.

Navigační bod: N 49°20‘20.05“, E 16°26‘23.98“ (vstup).

Vysvětlivky k mapám: A - šibenice; B - přístupová komunikace; C - kříž určující přibližnou polohu kaple sv. Anny. Mapové značky viz sekci Ke stažení.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.