O projektu

Kniha Archeologický atlas Čech vznikla v Archeologickém ústavu AV ČR v Praze jako jeden z výsledků projektu „Archeologická mapa ČR. Systém pro sběr, správu a prezentaci dat“ (program NAKI, financovaný prostřednictvím Ministerstva kultury ČR, 2012–2015). Autorský tým byl sestaven z pracovníků ústavu, a to členů Oddělení informačních zdrojů, Oddělení archeologie krajiny a archeobiologie a Oddělení archeologie středověku.

Autoři Archeologického atlasu

Eva Čepeláková (příjezdové mapy, technická spolupráce)
Ing. Čeněk Čišecký (mapové podklady)
Mgr. Alžběta Danielisová, Ph.D. (výběr a zpracování lokalit)
PhDr. Dagmar Dreslerová, Ph.D. (výběr a zpracování lokalit)
Mgr. Jan Hasil (výběr a zpracování lokalit, vysvětlivky)
PhDr. Josef Hložek, Ph.D. (výběr a zpracování lokalit)
MgA. Zuzana Kačerová (fotografie)
Bc. Judita Korteová (redakce, resumé)
Ing. Dana Křivánková (redakce)
PhDr. Martin Kuna, Ph.D., DSc. (vedoucí, koncepce, výběr a zpracování lokalit, redakce)
Mgr. Michaela Langová (výběr a zpracování lokalit)
Mgr. Jan Mařík, Ph.D. (výběr a zpracování lokalit)
Mgr. Petra Maříková Vlčková (podklady, revize překladu)
Bc. Zdeněk Mazač (ilustrace, grafická úprava)
Mgr. David Novák (výběr a zpracování lokalit, vysvětlivky, LLS)
Ing. Jitka Říhová (příprava prostorových dat)

Kontakt

Napište nám své připomínky k Atlasu a jeho webovým stránkám. Upozorněte nás též na případné problémy se získáním tištěné knihy.

aatlas@arup.cas.cz
http://www.arup.cas.cz

Odkazy


Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.: http://www.arup.cas.cz/
Státní archeologický seznam ČR (NPÚ): http://twist.up.npu.cz/
Cradles of European Culture: http://www.cradlesec.eu/cec2014/default.aspx
Heritage Route: http://www.heritage-route.eu/
Databáze fotografií hradišť a hradů J. Marounka: http://www.stredovek.com/
Vodní mlýny: http://vodnimlyny.cz/
Opevnění ČSR z r. 1938:
mapa: http://mapa.opevneni.cz/?n=49.351265&e=17.317234&r=312aae038&z=8&m=t
databáze, fotografie: http://www.ropiky.net/
Zaniklé obce po r. 1945: http://www.zanikleobce.cz/

Webové stránky

© 2015 M. Kuna, J. Hasil, J. Korteová, D. Křivánková, J. Říhová, M. Starcová a autoři textů. Kolegům J. Maříkové-Kubkové, K. Chlustíkové a K. Válové děkujeme za inspiraci načerpanou z jejich webu Heritage Route.

Sinfin.digital návrh a implementace webových stránek.