Olomučany, okr. Blansko, Jihomoravský kraj

Nový hrad, předsunuté i obléhací opevnění

(středověk, novověk)

Letecký pohled na lokalitu od severozápadu.

Letecký pohled na lokalitu od severozápadu.

Foto V. Skálová.

Nový hrad je příkladem postupného opevňování původního vrcholně středověkého sídla. Jde o zříceninu vrcholně středověkého hradu s romanticky upraveným předsunutým opevněním, které vzniklo na místě bývalé obléhací bašty z pozdního středověku. První zmínka o hradu pochází snad z r. 1381. V 2. polovině 15. století byl hrad dobýván uherským vojskem, a proto bylo v jeho okolí vystavěno šest obléhacích bašt. K zániku hradu došlo v polovině 17. století; na počátku 19. století byla přistavěna romantická mohutná osmiboká věž. Areál „starého“ Nového hradu je tvořen jádrem a předhradím, areál „nového“ Nového hradu se nachází asi 300 m dále a je tvořen polygonálním hradebním okruhem dodnes dochovaným v téměř celé své hmotě s monumentálním příkopem. Na odvrácené straně příkopu se nachází pozůstatky obléhacího opevnění.

Literatura: Konečný – Merta 1976, 1980; Plaček 2001; Štětina 2000, 2004.

Navigační bod: N 49°19‘26.92“, E 16°38‘30.74“.

Vysvětlivky k mapám: A - starý hrad s předhradím; B - nový hrad; C - předsunuté opevnění; D–I - obléhací opevnění. Mapové značky viz sekci Ke stažení.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Štětina, J. 2000: Nový hrad u Olomučan – výsledky průzkumu staršího hradu, Hláska: zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka 11, 55-57.pdf